İnegol.Net   Anasayfayası için tıkla ...
İshakpaşa Külliyesi  Resimler için tıkla...

İnegöl’ün merkezi yerinde çarşı içinde yer alan İshakpaşa Külliyesi, cami, medrese ve türbeden oluşmaktadır. Mimari özellikleri bakımından Bursa üslubu özelliklerini barındıran külliye, 15 yy. Osmanlı Türk mimarisinin günümüze kadar gelen örnekleri arasında önemli bir yere sahiptir.

 
Cuma Camii (Beyazıt Han Camii)

İshakpaşa Medresesi ile bitişik vaziyettedir. 1398-1402 yılları arasında Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılmıştır.

 
Kurşunlu Kasabası Hançerli Fatma Sultan Camii

Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Çelebi Mehmet’in kızı Hançerli Fatma Sultan tarafından 15. yüzyılın sonlarında yaptırılmıştır. 1960 yılında kapsamlı bir onarım görmüştür.
KARACABEY KERVANSARAYI
II. Murat ve Fatih döneminin seçkin devlet adamlarından biri olan Karacabey, Rumeli Beylerbeyi’dir. İnegöl’e 5 km. mesafede bulunan Ortaköy Kervansarayı Karacabey tarafından, padişahın tımar olarak kendisine verdiği arazi özerinde 1454 yılında yaptırılmıştır

 
- Caferpaşa Kervansarayı (Beylik Hanı)

Günümüzde Beylik hanı olarak bilinen yapının eski adı Caferpaşa Kervansarayı’dır. 1721 yılında Caferpaşa tarafından yaptırılmıştır.

 
Bedesten (Belediye Çarşısı)

Halk arasında kapalı çarşı olarak bilinen bedesten II. Abdülhamit döneminde belediye Reisi Sadıkzade Süleyman Ağa tarafından 1887-88 yıllarında yaptırılmıştır.

 
Tarihi Türk Evleri

İlçemizde bulunan tarihi Türk Evleri çoğunlukla 19. yüzyıla aittir. İçlerinde tarihi 18. yüzyıla dayanan evler de bulunmaktadır. Günümüze kadar ulaşan bu evlerden ancak 250 kadarı ayakta kalabilmiştir. İnegöl Mehteri
İnegöl Mehteri Türkiye’nin ilk sivil mehteri olma özelliğine sahiptir. İlçemizde Mehter Takımı 1959 yılında dönemin Belediye Başkanı Kemal Özkan tarafından belediye bünyesinde kurulmuştur. Daha sonraki Belediye Başkanı Ahmet Akyollu’nun girişimleriyle üyeleri yine belediye personelinden oluşan İnegöl mehteri dernek statüsüne dönüştürülmüştür.

 
OSMANLI ESERLERİ: İshakpaşa Camii, Türbe ve Mederesesi, Yıldırım Beyazıd Cuma Camii, Kasım Efendi Camii, Beylik Hanı, Kapalı Çarşı, Ortaköy Kervansarayı